.לכבוד כינוס השלוחות לדוברות עברית

Looking for downloadable audio?
Go To Audio Version

RSS
Facebook
Google+
https://soulwords.org/%D7%B4%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%B4-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA">
Twitter